top of page

Vad vill kvinnor ha? Vi vet!

Från våra hundratals intervjuer med kvinnor på arbetsmarknaden har vi både hört deras önskemål, lärt oss vad de uppskattar och insett vilka gemensamma problem de upplevt på sina arbetsplatser. 

Tillsammans kan vi öka era chanser till fler kvinnor som söker era tjänster och minska personalomsättningen bland era kvinnliga (och troligtvis även manliga) kollegor

Meeting

Varför är det här viktigt?

För det första bör alla moderna arbetsgivare erbjuda en arbetsplats och ett klimat där alla människor trivs men vi vet med fakta att det inte är så och det behöver förändras.
 

För det andra så visar undersökningar att företag som medvetet arbetar med att få en jämnare könsfördelning är mer konkurrenskraftiga, lönsamma, innovativa och har en högre nivå av välbefinnande. Du har med andra ord allt att vinna och inget att förlora på att satsa på att bli en arbestplats där fler kvinnor trivs och vill stanna kvar. 

bottom of page