top of page

Det här kan vi göra för er

Skriva en attraherande jobbannons, få koll på nuläget, hitta nästa kollega?

Få inspiration under kick-offen, sätta strategier för att jobba mer medvetet, utbilda ledningsgruppen inom det vi lärt oss efter att ha intervjuat hundratals kvinnor eller bli det självklara valet för föräldrar?

 

På vi sätt vill ni bli den bästa arbetsplatsen? 

On a Tablet

Employer Branding

 • Vi analyserar och hjälper er att bli en attraktiv arbetsgivare.

 • Attraherande jobbannonser.

 • Inbjudande hemsida.

 • Hur kommuniceras värderingar och förmåner.

 • Helhetsintrycket: vad signalerar ni utåt och vem attraherar det?

Data

Nulägesanalys

Från fluff till hard core data! Jämställdhet, inkludering och kultur har stor påverkan på bolagets resultat. Därför tar vi fram mätbar data & statistik som visar ert nuläge och vad som kan bli bättre. När vi tagit reda på problemen kan vi skapa lösningar.

Image by Madison Oren

Sourcing

 • Vi hjälper er få fler kvinnliga kandidater i urvalet 

 • Vi hittar de kollegor som ni saknar för att berika er med fler perspektiv och erfarenheter.

 • Detta är en premiumtjänst för utvalda kunder som förstår värdet och är engagerade.  

Clapping

Föreläsningar & Workshops

 • Kick-off, inspirationsdag, teamutbildning etc. Vi skräddarsyr efter era behov

 • Vi utbildar inom de viktigaste och hetaste ämnena just nu 

 • Boka någon av de mest populära föreläsningarna: 
  "Så blir ni den självklara arbetsplatsen" eller "Så attraherar, rekryterar och behåller du kvinnliga medarbetare"

Elisa_Sanvito-2.jpg

Strategiskt bollplank

 • När ni strategiskt  vill jobba med de här frågorna och öka er konkurrenskraft.

 • Sätta mål och startegier för att bli en mer attraktiv arbetsgivare

 • Förbättra er image: även kunder bryr sig! 

 • Vilka frågor skulle ni vilja bolla lite extra? 

Colleagues

Vad behöver föräldrar

 • Vi hjälper er bli det självklara valet för föräldrar.

 • Personer mellan 30-45 år är några av de mest eftertraktade på marknaden och många har en sak gemensam: de är föräldrar. Hur tar ni vara på det i fighten om kandidaterna och för att stötta er personal? 

Testimonial

Christian Johansson, VD Noda

"Jag gillar We Exist eftersom de har en professionell och strukturerad process som har hjälpt oss att hitta uppskattade medarbetare.
Att de dessutom har ett fokus på att stödja mångfalden i techsektorn ser jag som ytterligare en bonus." 
Linkedin Posts 2 (6).png
bottom of page