top of page

The Full Story

Om We Exist

We Exist startade som ett rekryteringsföretag för att hjälpa företag att attrahera, rekrytera och behålla kvinnliga & icke-binära individer inom techbranschen. 

Idag hjälper vi alla branscher med jämställdhet och inkludering, med fokus på att skapa arbetsplatser som både kan attrahera, hitta och behålla sin personal. 

Vi brinner för att förbättra nivån på mångfald och inkludering för att se till att företag blir de bästa arbetsplatserna där våra kandidater kan frodas.

Architects Office

Vision

Vi vill skapa drömarbetsplatser där människor vll börja jobba och stanna kvar. Där de anställda vill och får bidra med sina perspektiv och idéer.

Vårt mål är att ingen anställd ska känna sig illa till mods eller väljer att sluta på grund av bristande respekt, trygghet eller dålig kultur.

Mission

Varje dag hjälper vi företag att bli bättre arbetsplatser där människor vill börja och stanna kvar. Genom vårt kontiunerliga arbete med DEI skapar vi drömarbetsplatser där alla anställda får och tillåts vara den de är och blir respekterade för det.

Young Businesswomen
bottom of page