top of page

Öka antalet kvinnliga sökande till din jobbannons med enkla ordändringar

Uppdaterat: 24 nov. 2022

I en jobbannons för en programmerare, mer precist en frontend-utvecklare, ändrade företaget TietoEvry några få ord och lyckades på så sätt locka till sig betydligt fler kvinnor.


De små förändringarna innebar stora förändring i vilka som sökte tjänsten. I den första jobbannonsen var det endast 14 procent kvinnor bland de sökande, medan den andra hade 36 procent kvinnliga ansökningar. Liknande ord ändringar gjordes även i andra jobbannonser och totalt sett ökade de kvinnliga sökande med 32 procent!

Tech- och IT-branschen i Sverige har i dag en övervikt av män. Enligt arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega är andelen anställda kvinnor i Sverige 29 procent och i Europa är siffran 20 procent. Det är samtidigt också färre kvinnor än män som söker sig till teknikutbildningar.


Det finns också vetenskapligt stöd för TietoEvry's test. Studier har visat att hur ord är kodade – det vill säga om de upplevs som typiskt manliga eller kvinnliga – påverkar vem som söker tjänsterna.


Vi på We Exist är experter inom just detta område och vi hjälper dagligen våra kunder att se över deras jobbannonser för att säkerställa att de är inkluderande och välkomnande. Att skriva rätt anpassade jobbannonser handlar inte bara om enstaka ord utan vi tittar på helhetsbilden när det kommer till färg, form, bild, språk och tonalitet.Attrahera fler kvinnor inom tech


I TietoEvry's annonser bytte de ut orden “Kompetent” mot “Kunnig”, “Driven” mot “Fokuserad” och “Självständig” mot “Självgående.”


Det finns även vissa gyllene regler när det kommer till att skapa annonser som attraherar kvinnor. Exempel på ord som bör undvikas är:


❌ Vass

❌ Snabb

❌ Skarp


Om du vill veta mer om hur du kan skapa en varm, inkluderande och kick-ass annons som kommer få fler kvinnliga sökande är det bara kontakta oss på hello@weexist.se så pratar vi vidare om saken.


Läs mer om studien här

bottom of page