top of page

Det här kan vi göra för er

Skriva en attraherande jobbannons, få koll på nuläget, hitta nästa kollega?

Få inspiration under kick-offen, lära ledningsgruppen om DEI, sätta upp jämställdhetsmål och strategier?

 

Ja vad behöver ni hjälp med just nu? 

On a Tablet

Employer Branding

 • Vi analyserar och hjälper er att bli en attraktiv arbetsgivare.

 • Attraherande jobbannonser.

 • Inbjudande hemsida.

 • Hur kommuniceras värderingar och förmåner.

 • Helhetsintrycket: vill man jobba hos er.

Data

We Exist Screening

 • Nulägesanalyser som svart på vitt ger er data, strategier och lösningar.

 • Vi går på djupet och får fram nyanser och aspekter som vanliga puls- eller trivselenkäter inte lyckas med.

 • Från fluff till hard core data! Jämställdhet, inkludering och kultur har stor påverkan på bolagets resultat. Därför tar vi fram mätbar data & statistik som visar ert nuläge och vad som kan bli bättre. När vi tagit reda på problemen kan vi skapa lösningar.

Image by Madison Oren

Headhunting & Executive search

 • Vill ni ha hjälp med den numerära mångfalden? 

 • Vi hittar de kollegor som ni saknar för att berika er med fler perspektiv och erfarenheter.

 • Detta är en premiumtjänst för utvalda kunder som förstår värdet och är engagerade.  

Clapping

Föreläsningar & Workshops

 • Kick-off, inspirationsdag, teamutbildning etc. Vi skräddarsyr efter era behov

 • Vi utbildar inom de viktigaste och hetaste ämnena just nu 

 • Boka någon av de mest populära föreläsningarna: 
  "Skapa en arbetsplats där alla trivs" eller "Unconscious Bias"

Architects Office

Bollplank inom DEI

 • Vilka frågor skulle ni vilja bolla lite extra? 

 • Sätta mål och startegier för DEI

 • Hotline: hör av er för snabb hjälp för att reda ut frågor kopplade till jämställdhet och inkludering. 

Colleagues

Övrig stöd inom DEI

 • Som din expert inom DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging) finns vi här som stöd i vad ni än behöver hjälp med. 

 • Berätta vart ni vill nå så tar vi oss dit tillsammans. 

Christian Johansson, VD Noda

"Jag gillar We Exist eftersom de har en professionell och strukturerad process som har hjälpt oss att hitta uppskattade medarbetare.
Att de dessutom har ett fokus på att stödja mångfalden i techsektorn ser jag som ytterligare en bonus." 
Linkedin Posts 2 (6).png
Working Together

Varför är det här viktigt?

Vi vill hjälpa företag att bli mer jämställda och inkluderande för då blir det ett bättre bolag i sin helhet. Och i förlängningen leder det till mer lönsamhet. Undersökningar visar att företag som medvetet arbetar med jämställdhet och inkludering är mer konkurrenskraftiga, lönsamma, innovativa och har en högre nivå av välbefinnande. Du har med andra ord allt att vinna och inget att förlora på att starta ett medvetet och målinriktat DEI-arbete på ditt företag!

bottom of page